ชื่อไทย : -
ชื่อท้องถิ่น : -
ชื่อสามัญ : The Fading Flickingeria
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Flickingeria fugax Rchb.f. Seidenf.
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
 ลำลูกกล้วยทรงรูปไข่ โคนลำลูกกล้วยผอมเรียว สีเหลือง
ใบ :
ใบรูปทรงรี
ดอก :
ดอกเดี่ยว สีขาว
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : สิ้นสุดระยะติดดอก :
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :

นิเวศวิทยา       เป็นพืชอิงอาศัย พบได้ตามป่าผลัดใบและป่ากึ่งไม่ผลัดใบ ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 2000 เมตร

การกระจายพันธุ์         อัสสัม ตะวันออกของหิมาลัย ภูฏาน สิกขิม พม่า ไทย ลาว และเวียดนาม

การปลูกและการขยายพันธุ์ : ควรพรางแสงด้วยซาแรน 50 – 60 % โดยใช้วัสดุปลูกที่สามารถเก็บความชื้นและระบายน้ำได้ดีเช่น กาบมะพร้าวสับ ถ่าน โฟม หากนำไปติดขอนไม้หรือต้นไม้ต้องมีแสงส่องถึง รดด้วยน้ำสะอาด ไม่มีกลิ่นหรือตะกอน ขยายพันธุ์โดยการแบ่งกอหรือเพาะเมล็ด
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : http://www.orchidspecies.com/flickfugax.htm http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-84522
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554